Mobilversjon

Hjemmesider er ofte designet og tilpasset faste rammer og formater. Når siden vises på andre platformer hender det ofte at den ikke vises i sin helhet, noe som gjerne resulterer at brukeren forlater siden.
Med mobilversjonen tilpasses og skaleres designet automatisk etter alle typer skjermer og browsere, uansett om den vises på pc, pad eller smarttelefoner. Dette resulterer i at brukeren alltid oppnår beste kvalitet ved besøk på deres hjemmeside.
Mobilversjonen settes opp med et design som er identisk med deres hjemmeside.
I tillegg til justering av oppsettet, blir det mye lettere for trenere/instruktører å registrere fremmøte av medlemmer gjennom denne mobile løsningen.