Forbundsamarbeid

 
Klubbmodul samarbeider med mange forbund.
Vi er uavhengie av forbundene men arbeider sammen for å gjøre administrasjonen bedre for danske klubber og foreninger.

Hva består et samarbeide av?

Et samarbeid kan bestå av flere ting. Oftest er det tilpassede løsninger til det enkelte forbund og deres medlemsklubber. Det kan også være utbedring av klubbmodul, og vi vil i fellesskap holde informasjonsmøter for medlemsklubbene.

Kompetansen er på plass

Over 1200 klubber/foreninger og 700 000 brukere er opprettet på Klubbmoduls plattform. Hver dag skjer det følgende:
45 000 instruktører/trenere ser på oversikter
Det sendes 4200 sms
Og 85 000 eposter
Det foretas 2600 kredittransaksjoner
Vi har tilegnet oss bred erfaring på individuelle løsninger til forbund og klubber. Den erfaringen ønsker vi så å tilby ved en samarbeidsavtale.
Vi ønsker derfor å gjøre en presentasjon av Klubbmodul i form av en større løsning og gi våres råd for å løse konkrete problemstillinger.