Visjon

Klubbmoduls visjon er å lage et verktøy for klubber og foreninger som letter de administrative byrdene i en forening eller klubb eller en organisasjon og som er enkel og lett å jobbe med for alle! Vi ønsker å bli det foretrukne IT-verktøyet for alle klubber og foreninger. Samtidig ønsker vi å tjene penger på dette og drive en sunn, innovativ og økonomisk fornuftig virksomhet.

Veien til målet

  • Vi vil lytte til alle ønsker i styrene
  • Vi vil tilby beste support
  • Vi vil aldri ta betaling for support
  • Vi vil tilby det beste produktet
  • Vi vil kunne jobbe med alle typer klubber og foreninger
  • Vi vil vinne over konkurrentene
  • Vi vil alltid stille opp til test mot andre produkter
  • Vi vil alltid komme til en forening og presentere
For å lage et administrasjonsprogram som alle klubber og foreninger kan bruke skal man virkelig sette seg grundig inn i alle aspekter av foreningsarbeidet. Det tar tid og krever stor innsikt i IT-tankegang og styretankegang, å levere et system som kommer 100% rundt til alle klubber og foreningers utfordringer i Norge.
Det er nemlig utrolig stor forskjell på hvordan et styre jobber i en rideklubb eller en håndballklubb! Hvordan man trener og hvordan man melder på lag, og hvordan kontingentbetalinger oppkreves. Hele prisstrukturen og medlemsstrukturen for til slutt å koble alt sammen i et overordnet regnskap. Vi vet at et system kun virker bra og gir det ønskede resultatet hvis det kan dekke ALLE sider av foreningsarbeidet, også hvis det er snakk om en flerstrenget forening - det gjør klubmodul.
Vi vet også at styrearbeid i foreningsregi som oftest er frivillig ulønnet arbeid. Vi respekterer dette og imøtekommer dette beundringsverdige arbeidet ved å alltid tilby gratis support. Vi respekterer at det er frivillige som bruker deres egen fritid på dette arbeidet og vi tilbyr derfor alltid å komme ut til foreningen og presentere klubbmodul når det passer for foreningen.